PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervace usní a textilu - N148008
Anglický název: Conservation of leather and textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Ohlídalová Martina Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
Předmět shrnuje základními principy degradace usní a textilu. Zabývá se možnostmi jejich čištění a konzervce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Student bude umět:

principy degradace usně a textilu

postupy konzervování usní a textilu a možnosti jejich ochrany

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (23.09.2013)

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000, ISBN: 0-946072-06-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (10.09.2013)

1. Technologie výroby usní

2. Vlastnosti usní a jejich identifikace

3. Degradace usní

4. Konzervace usní

5. Vodou nasycené a archeoligické usně

6. Speciální typy usní

7. Kožešiny

8. Textilie - struktura a vlastnosti

9. Poškození textilií

10. Možnosti čištění textilií

11. Konzervace textilií

12. Konzervace archeologických textilií

13. Dezinfekce textilií

14. Preventivní konzervace textilií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha