PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Patobiochemie II - M320007
Anglický název: Pathobiochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Záměnnost : N320031
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s účelnou indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti nabydou znalosti o patobiochemii častých onemocnění, dále získají základní komplexní poznatky problematiky civilizačních chorob a budou schopni porozumět významu nejčastějších vyšetření v klinicko-biochemické laboratoři.

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Literatura -

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0

Z:Masopust J., PrůšaR., Patobiochemie metabolických drah, 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6

Z:Kalousová M. a kol., Patobiochemie ve schématech, Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8

Z:Racek J. a kol., Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9

Z:Štern P. a kol., Obecná a klinická biochemie, Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8

Z:Karlson P., Gerok W., Gross W., Pathobiochemie, Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)

D: Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Poslední úprava: Hochel Igor (01.02.2018)
Studijní opory -

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Sylabus -

1.Tvorba moče a patobiochemie renálních funkcí

2.Acidobazická rovnováha

3.Patobiochemie pojivové tkáně a kostí

4.Patobiochemie nervové a svalové tkáně

5.Principy hormonální regulace a její poruchy, osa hypotalamu a hypofýzy

6.Hormony kůry nadledvin a pohlavní hormony

7.Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek

8.Patobiochemie malabsorpce

9.Pankreas endokrinní a exokrinní

10.Biochemie maligních nádorů

11.Biochemie zánětu

12.Vitamíny, hypo- a hypervitaminózy

13.Xenobiochemie a biotransformace léčiv

14.Imunopatobiochemie

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha