PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Pathobiochemie II - N320031
Anglický název: Pathobiochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320007
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Je záměnnost pro: M320007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s účelnou indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Poslední úprava: Šebesta Ivan (01.11.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti nabydou znalosti o patobiochemických mechanismech rozvoje onemocnění.

Studenti budou v rámci své budoucí praxe schopni správně interpretovat základní klinicko-biochemická vyšetření.

Poslední úprava: Šebesta Ivan (10.02.2017)
Literatura -

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0

Z:Masopust J., PrůšaR., Patobiochemie metabolických drah, 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6

Z:Kalousová M. a kol., Patobiochemie ve schématech, Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8

Z:Racek J. a kol., Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9

Z:Štern P. a kol., Obecná a klinická biochemie, Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8

Z:Karlson P., Gerok W., Gross W., Pathobiochemie, Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)

D: Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Otázky - Patobiochemie II

Vitaminy, přehled a patobiochemické aspekty

Vitamíny A a D

Principy hormonální regulace a její poruchy.

Hormony hypothalamu a adenohypofysy

Hormony neurohypofysy, přehled a funkce, poruchy sekrece

Hormony vaječníků, menstruační cyklus, řízení a poruchy

Mužské pohlavní hormony, řízení sekrece a poruchy

Endokrinní činnost pankreatu

Exokrinní činnost pankreatu

Hormony thyreoidey, řízení a poruchy sekrece

Hormony parathyreoidey

Mineralokortikoidy, řízení sekrece, poruchy

Glukokortikoidy a jejich účinky, patobiochemie

Hospodaření organismu s vodou a minerály

Úloha ledvin v tvorbě moči a její poruchy

Endokrinní funkce ledvin

Parametry acidobazické rovnováhy

Metabolická acidóza a alkalóza

Respirační acidóza a alkalóza

Zánět, humorální a buněčné složky

Patobiochemie myokardu, kardiální markery

Rozdělení nádorových markerů, příklady, využití

Patobiochemie pojivové tkáně a kostí

Nervosvalová činnost, synapse a neurotransmitery

Patobiochemie nervové tkáně

Xenobiochemie a biotransformace léčiv

Poslední úprava: Šebesta Ivan (05.05.2017)
Studijní opory -

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/

Poslední úprava: Šebesta Ivan (10.02.2017)
Sylabus -

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 13,00 - 14,30 v posluchárně Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD) 1.LF UK, Kateřinská 32,budova děkanátu, přízemí (za stud.odd.vpravo), č.dv.1.089. První den výuky:16.2.2017

1.Tvorba moče a patobiochemie renálních funkcí

2.Acidobazická rovnováha

3.Patobiochemie pojivové tkáně a kostí

4.Patobiochemie nervové a svalové tkáně

5.Principy hormonální regulace a její poruchy, osa hypotalamu a hypofýzy

6.Hormony kůry nadledvin a pohlavní hormony

7.Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek

8.Patobiochemie malabsorpce

9.Pankreas endokrinní a exokrinní

10.Biochemie maligních nádorů

11.Biochemie zánětu

12.Vitamíny, hypo- a hypervitaminózy

13.Xenobiochemie a biotransformace léčiv

14.Imunopatobiochemie

Poslední úprava: Šebesta Ivan (10.02.2017)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Biochemie II

Poslední úprava: Šebesta Ivan (10.02.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha