PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrobiologie životního prostředí - M320016
Anglický název: Environmental microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N320043
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (17.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s mikrobiálním osídlením jednotlivých ekologických nik naší planety i mikrobiálními procesy, které v těchto prostředích probíhají. Předmětem zájmu bude především vznik a vývoj biosféry, mikrobiální diversita a její analýza, biogeochemické cykly, biodegradace a bioremediace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (17.01.2018)

Student po absolvování předmětu bude rozumět mikrobiální podstatě důležitých procesů probíhajících v životním prostředí a jejich významu pro udržení rovnováhy v biosféře. Zároveň si osvojí teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti analýzy mikrobiální diversity.

Literatura -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (17.01.2018)

Z: Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms; Pearson 2017. ISBN-13: 978-0134261928, ISBN-10: 0134261925

Z: Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN 1444357980, 9781444357981

Z: Terry Gentry, Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba: Environmental Microbiology; Academic Press 2008. ISBN 0123705193, 9780123705198.

D: Wen-Tso Liu, Janet K. Jansson: Environmental Molecular Microbiology; Horizon Scientific Press 2010. ISBN 1904455522, 9781904455523.

Studijní opory -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (17.01.2018)

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou

Sylabus -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (04.02.2018)

1. Vznik a vývoj biosféry.

2.-3. Mikrobiální diverzita a její úrovně, analýza mikrobiální diverzity, fylogenetické markery, metagenomika a další "-omiky" v environmentální mikrobiologii.

4. Energetický metabolizmus mikrobiální buňky.

5. Struktura a organizace mikrobiálních komunit.

6. Vzájemné vztahy a interakce mikroorganismů.

7. Komunikace mikroorganizmů, quorum sensing a význam tvorby biofilmů.

8.-10. Biogeochemické cykly uhlíku, dusíku, síry, železa, halogenů, úloha mikroorganizmů v těchto cyklech, biokoroze.

11. Kontaminace životního prostředí, klasifikace polutantů, vymezení perzistentních sloučenin.

12. Logika uspořádání biodegradačních drah mikroorganismů, kometabolizmusvývoj biodegradačních drah, biodegradace perzistentních látek.

13. Bioremediace – metody a postupy využívající mikroorganizmy pro odstraňování xenobiotik z životního prostředí.

14. Nové trendy v mikrobiologii životního prostředí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (12.10.2023)

základní znalosti biochemie a mikrobiologie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Přednesení příspěvku na vybrané téma

 
VŠCHT Praha