PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrobiologie životního prostředí - N320043
Anglický název: Environmental microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320016
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (12.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s mikrobiálním osídlením jednotlivých ekologických nik naší planety i mikrobiálními procesy, které v těchto prostředích probíhají. Předmětem zájmu bude především vznik a vývoj biosféry, mikrobiální diversita a její analýza, biogeochemické cykly, biodegradace a bioremediace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (12.11.2012)

Student po absolvování předmětu bude rozumět mikrobiální podstatě důležitých procesů probíhajících v životním prostředí za účelem udržení rovnováhy. Zároveň si osvojí teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti analýzy mikrobiální diversity.

Literatura -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (12.11.2012)

Z: Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN 1444357980, 9781444357981

Z: Terry Gentry, Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba: Environmental Microbiology; Academic Press 2008. ISBN 0123705193, 9780123705198.

D: Wen-Tso Liu, Janet K. Jansson: Environmental Molecular Microbiology; Horizon Scientific Press 2010. ISBN 1904455522, 9781904455523.

D: Diana Marco: Metagenomics: Theory, Methods and Applications; Horizon Scientific Press 2010. ISBN 1904455549, 9781904455547.

Studijní opory -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (12.11.2012)

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)

1. Biosphere formation.

2. Phylogenetic diversity of microorganisms.

3. Identification of microorganisms.

4. Methods for analyzing microbial diversity.

5. Microbial fuelling.

6. Microbial ecology.

7. Biogeochemical cycles I: Carbon cycle.

8. Biogeochemical cycles II: Nitrogen cycle.

9. Biogeochemical cycles III: Sulfur cycle.

10. Biogeochemical cycles IV: Iron cycle.

11. Catabolic pathways evolution.

12. Biodegradation: strategies for degradation of organic compounds.

13. Microbial bioremediation I: using microbes to remove organic pollutants from the environment.

14. Microbial bioremediation II: using microbes to remove inorganic pollutants from the environment.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (12.11.2012)

Biochemie I

Mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 75 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha