PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nutraceutika a funkční potraviny - M323014
Anglický název: Nutraceutics and Functional Foods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N323031
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní informace o jednotlivých druzích nutraceutik a funkčních potravin. Pozornost je věnována jejich struktuře, výskytu, biosyntéze a aktivním formám. Diskutována je jejich funkce v organismu, fyziologie a potřeba pro člověka. Zmíněny jsou možné negativní efekty vysokých dávek a současná legislativa. Pro jednotlivé účinné látky je uvedeno použití ve funkčních potravinách a suplementech.
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Rozpoznat nutraceutika a funkční potraviny dostupná na trhu a identifikovat biologicky aktivní látky s pozitivním účinkem na lidský organismus v nich obsažené

Posoudit zdravotní přínosy a jejich funkci v organismu

Identifikovat případné negativní dopady vysokých dávek na lidský organismus

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Literatura -

Z: Velíšek J.: The Chemistry of Food. Wiley Blackwell, Oxford, 2014; ISBN 978-1-118-38381-0

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin, OSSIS, 2009, ISBN 8086659178, 9788086659176

D: Wildman R.E.C., Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press 2007, Print ISBN: 978-0-8493-6409-9, eBook ISBN: 978-1-4200-0618-6

D: Pathak Y., Handbook of Nutraceuticals Volume I, Ingredients, Formulations, and Applications, CRC Press 2010, Print ISBN: 978-1-4200-8221-0, eBook ISBN: 978-1-4200-8222-7

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Studijní opory -

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.szpi.gov.cz/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

https://szu.cz/o-szu/

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod Nutraceutika a funkční potraviny, doplňky stravy, potraviny nového typu, definice

2. Legislativa, základní pojmy, označování potravin, zdravotní tvrzení, alergie na potraviny

3. Proteiny

4. Probiotika a prebiotika, funkce ve střevech

5. Sacharidy

6. Minerální látky a stopové prvky

7. Vitaminy rozpustné v tuku, karotenoidy, ubichinony

8. Produkty a intermediáty Maillardovy reakce

9. Glukosinonoláty, fytosteroly

10. Fytoestrogeny

11. Lipidy

12. Hydrofilní vitaminy

13. Ostatní nutraceutika

14. Nanočástice a jejich využití v potravinách

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba studentského projektu

Úspěšné absolvování písemné zkoušky

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha