PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nutraceutika a funkční potraviny - N323031
Anglický název: Nutraceutics and Functional Foods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní informace o jednotlivých druzích nutraceutik a funkčních potravin. Pozornost je věnována jejich struktuře, výskytu, biosyntéze a aktivním formám. Diskutována je jejich funkce v organismu, fyziologie a potřeba pro člověka. Zmíněny jsou možné negativní efekty vysokých dávek a současná legislativa. Pro jednotlivé účinné látky je uvedeno použití ve funkčních potravinách a suplementech.
Poslední úprava: Schulzová Věra (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Rozpoznat nutraceutika a funkční potraviny dostupná na trhu a identifikovat biologicky aktivní látky s pozitivním účinkem na lidsky organismus v nich obsažené

Posoudit zdravotní přínosy a jejich funkci v organismu

Identifikovat případné negativní dopady vysokých dávek na lidský organismus

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.11.2012)
Literatura -

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin, OSSIS, 2009, ISBN 8086659178, 9788086659176

D: Wildman R.E.C., Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press 2007, Print ISBN: 978-0-8493-6409-9, eBook ISBN: 978-1-4200-0618-6

D: Pathak Y., Handbook of Nutraceuticals Volume I, Ingredients, Formulations, and Applications, CRC Press 2010, Print ISBN: 978-1-4200-8221-0, eBook ISBN: 978-1-4200-8222-7

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/schulzov/

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.11.2012)
Sylabus - angličtina

1. Introduction FP and Nutraceuticals.

2. Legislation, basic concepts of food allergy.

3. Proteins.

4. Probiotics and prebiotics.

5. Carbohydrates.

6. Minerals and trace elements.

7. Fat soluble vitamins and carotenoids.

8. Maillard reaction.

9. Glukosinonolates, Phytosterols.

10. Phytosterols.

11. Lipids.

12. Hydrophilic vitamins.

13. Other nutraceuticals.

14. Nanoparticles and their use in food.

Poslední úprava: TAJ323 (16.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha