PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy managementu - M324002
Anglický název: Fundamentals of Food Processing Management
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Předmět základy managementu je cílený na studenty, kteří se chtějí profesně věnovat řídícím a koordinačním aktivitám. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o manažerských činnostech a předpokladech nutných pro výkon řídící funkce. Během přednášek se studenti seznámí se základními procesy řízení na různých úrovních a postupy, které jsou v současné době považované za správnou manažerskou praxi. Nedílnou součástí výuky je i exkurz do právních předpisů a ekonomických pravidel, která ovlivňují činnosti vedoucích pracovníků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studneti budou umět:

Provádět základní manažerské postupy: plánování, organizování, vedení a kontroly na úrovni živnostenského a soukromého podnikání, řízení malých a středních podniků a velkých korporací.

Začlenit se do různých typů organizací a pracovních procesů.

Provádět základní finančních operace, aplikovat v manažerské rovině pracovní právo a různé systémů řízení procesů.

Teorii řízení vhodnou jako základ pro další studium řízení systému jakosti, bezpečnosti práce, enviromentálního managementu atd.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

R: ROBBINS, S. P., COULTER, M.: Management, 2004, ISBN 80-247-0495-1

A: VEBER, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/ZM.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1.Úvod do managementu. Působnost managementu. Společenská odpovědnost a etika.

2.Základní pojmy makro- a mikro- ekonomie. Mezinárodní obchod a vztahy. Podnikatelské prostředí v EU.

3. Podnikatelský subjekt. Jeho formy, podmínky ustanovení. Obchodní zákoník.

4. Daně-základní principy. Přímé a nepřímé daně a jejich výpočty. Placení daní v EU.

5. Účetnictví. Evidence příjmů. Postupy účtování. Účetní jednotka. Majetek.

6. Výpočet mzdy. Náklady na pracovníky. Náklady X výnosy. Cena, kalkulace ceny.

7. Základy plánování. Strategie. Kontrola. Operativní management.

8. Změny a inovace.

9. Organizace obecně. Organizační struktura. Organizačně personální členění podniku.

10. Komunikace. Sociální zázemí. Kultura organizace. Zákoník práce.

11. Management lidských zdrojů. Vytváření týmů. Vedení. Základy chování, skupiny, motivace.

12. Řízení jakosti, enviromentální management, management bezpečnosti práce.

13. Standardy v potravinářském průmyslu. Potravinářská legislativa, HACCP.

14. Specifika řízení malých podniků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Podniková ekonomika

 
VŠCHT Praha