PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný projekt - M342014
Anglický název: Specialised Project
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N342008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)
Předmět v úvodu seznamuje s pokročilými funkcemi v MS Wordu a MS Excelu při vytváření dlouhých odborných dokumentů a při zpracování rozsáhlých tabulkových dat a optimalizacích. Především však seznamuje se základy molekulárního modelování, konstrukcí a úpravou 3D struktury molekul a výpočty a zobrazením nejrůznějších molekulových vlastností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)

Studenti budou umět:

Používat MS Word při psaní a úpravě dlouhých odborných dokumentů

Používat MS Excel při zpracování velmi rozsáhlých dat a optimalizacích

Konstruovat a prohlížet 3D modely nejrůznějších látek včetně biopolymerů

Provádět geometrické optimalizace, molekulovou dynamiku a další výpočty

Kriticky hodnotit výstupy z molekulového modelování v literatuře

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)

Z: Young D. C.: Computational Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2002, 0471220655

D: Caffery M. L., Dobosh P. A., Richardson D. M.: Laboratory Excercises Using HyperChem, HyperCube, Inc., 1998, 1-896164-30-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)

Raich I.: Průvodci k některým úlohám z molekulovéhomodelování, http://www.vscht.cz/lam/new/InformaceProStudenty

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)

1. MS Word pro práci s dlouhými odbornými dokumenty, formátování znaků, odstavců, styly, šablony

2. Jazyková kontrola, vlastní slovníky, tabulátory, tabulky

3. Tok textu, dělení slov, zalamování řádek a stránek

4. Číslování nadpisů, literatury, tabulek, schémat, rovnic

5. Absolutní a relativní adresování v Excelu, kontingenční tabulky a grafy

6. Optimalizace a řešitel v Excelu, maticové vzorce

7. Základy molekulárního modelování, zobrazení struktur, rendering, zobrazení a editace strukturních parametrů

8. Zobrazení proteinů a dalších biopolymerů, rendering a abstrakce při jejich zobrazení

9. Konstrukce molekul, specifikace stereochemie

10. Geometrické optimalizace a problém lokálních minim

11. Editace strukturních parametrů, konformační změny, geometrické optimalizace se strukturními omezeními

12. Molekulová dynamika, Monte Carlo, simulované žíhání, periodický box a jeho konstrukce

13. Výpočty nábojů a orbitalů, HOMO, LUMO, predikce výsledků cykloadičních reakcí

14. Výpočty spektrálních a dalších vlastností

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (20.12.2017)

Aplikace výpočetní techniky (Výpočetní technika)

Chemická informatika (Chemoinformatika)

 
VŠCHT Praha