PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé bioanalytické metody - M402023
Anglický název: Advanced bioanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Svoboda Petr Ing. Ph.D.
Šantrůček Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402068
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, metabolomika, pokročilé genetické metody, imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody včetně klinické biodiagnostiky a moderního trendu individualizované terapie.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou speciální analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem.

Aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu a jejich charakterizaci.

Získají schopnost orientace ve specializované odborné literatuře z oblasti studia biomolekul a speciálních přístupů k jejich studiu.

Přehled o širokém spektru nejmodernějších bioanalytických metod včetně možností, vhodnosti a limitů jejich aplikace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

D: Fukal L. - (Editor), Bioafinitní metody, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vydavatelství VŠCHT, 2005, ISBN: 80-7080-584-6.

D: Gault v., McClenaghan N., Understanding Bioanalytical Chemistry: Principles and Applications, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-02906-0.

D: Racek J., Klinická biochemie, Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Další seznam doporučené literatury a odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty v rámci jednotlivých přednášek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do bioanalytických metod.

2. Analýza a kvantifikace biomolekul.

3. Těžké kovy a jejich vztah ke zdraví.

4. Proteomika.

5. Metabolomika.

6. Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalytice.

7. Chromatografie biomolekul.

8. Bioinformatika.

9. Principy a aplikace elektroforézy.

10. Genetické metody.

11. Imunochemické techniky.

12. Buněčné linie.

13. Klinická biodiagnostika, moderní individualizovaná terapie.

14. Budoucí směry bionalytických metod.

Poslední úprava: Svoboda Petr (20.04.2021)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Biochemie I

Bioanalytické metody

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška

Poslední úprava: Svoboda Petr (28.05.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha