PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilé bioanalytické metody - N402068
Anglický název: Advanced bioanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Zídková Jarmila RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M402023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (04.10.2013)
Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, metabolomika, pokročilé genetické metody, imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody včetně klinické biodiagnostiky a moderního trendu individualizované terapie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (04.10.2013)

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou speciální analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem.

Aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu a jejich charakterizaci.

Získají schopnost orientace ve specializované odborné literatuře z oblasti studia biomolekul a speciálních přístupů k jejich studiu.

Přehled o širokém spektru nejmodernějších bioanalytických metod včetně možností, vhodnosti a limitů jejich aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

D: Fukal L. - (Editor), Bioafinitní metody, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vydavatelství VŠCHT, 2005, ISBN: 80-7080-584-6.

D: Gault v., McClenaghan N., Understanding Bioanalytical Chemistry: Principles and Applications, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-02906-0.

D: Racek J., Klinická biochemie, Galén 2006, ISBN 80-7262-324-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (04.10.2013)

Další seznam doporučené literatury a odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (04.10.2013)

1. Úvod do bioanalytických metod.

2. Analýza a kvantifikace biomolekul.

3. Těžké kovy a jejich vztah ke zdraví.

4. Proteomika.

5. Metabolomika.

6. Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalytice.

7. Chromatografie biomolekul II.

8. Principy a aplikace elektroforézy.

9. Genetické metody II.

10. Rekombinantní peptidy a proteiny.

11. Imunochemické techniky II.

12. Tkáňové kultury a průtoková cytometrie.

13. Klinická biodiagnostika, moderní individualizovaná terapie.

14. Budoucí směry bionalytických metod.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Zídková Jarmila RNDr. CSc. (04.10.2013)

Analytická chemie I

Biochemie I

Bioanalytické metody N402016 (N320006)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha