PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lékové formy - N108023
Anglický název: Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Záměnnost : N111054
Je záměnnost pro: M111016, N111054
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy.

2. Základní operace a všeobecné postupy v technologii lékových forem.

3. Farmaceutické pomocné látky.

4. Biogalenika..Přípravky z léčivých rostlin.

5. Gastrointestinální léčivé přípravky – 1. část - kapalné léčivé přípravky pro

orální a perorální užití , prášky.

6. Gastrointestinální léčivé přípravky – 2. část - zrněné prášky, tobolky,

tablety.

7. Parenterální lékové formy – 1. část – rozdělení, injekce.

8. Parenterální lékové formy – 2. část - další typy parenterálních léčivých

přípravků

9. Topické lékové formy - kapalné léčivé přípravky k aplikaci na kůži, tuhé

topické přípravky,transdermální náplasti.

10. Topické polotuhé léčivé přípravky – masti, krémy, gely, pasty.

11. Léčivé přípravky do dýchacích cest.

12. Oční léčivé přípravky, ušní léčivé přípravky.

13. Rektální, uretrální a vaginální léčivé přípravky.

14. Obaly. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků.

Poslední úprava: TAJ108 (03.03.2008)
 
VŠCHT Praha