PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lékové formy - N111054
Anglický název: Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111016
Další informace: http://Výuka probíhá jen v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Patera Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N108023
Je záměnnost pro: M111016, N108023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na technologii převodu léčivých látek na léčivý přípravek. Představuje jednotlivé lékové formy z hlediska biologického a zároveň fyzikálně-chemického. Zabývá se mimo jiné problematikou pomocných látek, formulace, kvality a stability léčivého přípravku.
Poslední úprava: Zbytovská Jarmila (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zhodnotit možnosti využití jednotlivých lékových forem, jejich limity a způsoby výroby
  • orientovat se v problematice pomocných látek, jejich dělení a využití ve farmaceutické technologii
  • popsat problémy formulace léčivé látky do lékové formy; problémy stability léčivých přípravků a definovat možnosti jejich řešení

Poslední úprava: TAJ111 (08.11.2012)
Literatura -

Z: aktuální Český lékopis

Z: Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén 2006. ISBN 80-7262-423-7.

D: Žabka M., Müller R.H., Hildebrand G.E.: Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii. SAP Bratislava, 2001. ISBN 80-88908-43-4.

D: Aulton M.: Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone 2002. ISBN 0443055173.

D: Voigt R., Fahr A.: Pharmazeutische Technologie. Deutscher Apotheker Verlag, 2010. ISBN 9783769250039.

D: Bauer K.: Lehrbuch der Pharmazeutischen Technologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2006. ISBN 9783804722224.

D: Ammon H.: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch. De Gruyter Berlin, New York, 2010. ISBN 9783110206326.

Poslední úprava: Zbytovská Jarmila (15.11.2012)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/lekove-formy

Poslední úprava: TAJ111 (30.08.2013)
Sylabus -

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy

2. Základní operace a všeobecné postupy v technologii lékových forem

3. Biofarmaceutické aspekty

4. Farmaceutické pomocné látky

5. Gastrointestinální léčivé přípravky � 1. část - kapalné léčivé přípravky pro

orální a perorální užití, prášky

6. Gastrointestinální léčivé přípravky � 2. část - zrněné prášky, tobolky,

tablety

7. Parenterální lékové formy � 1. část � rozdělení, injekce

8. Parenterální lékové formy � 2. část - další typy parenterálních léčivých

přípravků

9. Topické lékové formy - kapalné léčivé přípravky k aplikaci na kůži, tuhé

topické přípravky,transdermální náplasti

10. Topické polotuhé léčivé přípravky � masti, krémy, gely, pasty

11. Léčivé přípravky do dýchacích cest

12. Oční léčivé přípravky, ušní léčivé přípravky

13. Rektální, uretrální a vaginální léčivé přípravky

14. Obaly. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků

Poslední úprava: Zbytovská Jarmila (07.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ111 (30.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha