PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Základy farmakologie - N111024
Anglický název: Fundamentals of Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:150 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Syslová Kamila Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z111024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Předmět Základy farmakologie je zaměřen na získání základních informací o interakci léčiv s biologickým systémem (organismem). Podrobně se předmět věnuje (1) obecné farmakologii, která je zaměřena na farmakokinetiku (osudem léčiva v organismu) a na farmakodynamiku (mechanismus působení léčiva v organismu); a (2) speciální farmakologii, kde se posluchači seznámí s účinky působení základních skupin léčiv na organismus (např. analgetika, anastetika, sedativa, hypnotika, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika a parasympatolytika).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (19.06.2013)

Studenti budou umět:

  • aktivně a pasivně používat základní terminologii v obecné a speciální farmakologii
  • orientovat se v základních principech farmakokinetiky a farmakodynamiky
  • popsat interakce a účinky léků na živý organismus
Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.

Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, 978-80-7262-373-0.

D: Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton, Praha, 80-7254-181-1.

Studijní opory -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (26.02.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=425

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (26.02.2018)

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (26.02.2018)

1. Úvod. Základní pojmy a definice farmakologie

2. Osud léčiva v organismu - základy farmakokinetiky

3. Účinky léčiv v organismu - základy farmakodynamiky

4. Nežádoucí účinky léčiv

5. Látky ovlivňující centrální nervový systém: celková anestetika, sedativa, hypnotika

6. Látky ovlivňující centrální nervový systém: psychofarmaka

7. Látky ovlivňující periferní nervový systém: sympatomimetika a sympatolytika

8. Látky ovlivňující periferní nervový systém: parasympatomimetika a parasympatolytika, lokální anestetika, myorelaxancia

9. Látky používané k tlumení bolestí

10. Látky ovlivňující kardiovaskulární systém

11. Léčiva trávicího a vylučovacího systému

12. Léčiva dýchacího systému

13. Virostatika a cytostatika

14. Látky používané v terapii infekčních onemocnění

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha