PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Textilně technologický průzkum - N148068
Anglický název: Technological research of textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148022
Garant: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Je záměnnost pro: B148022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou textilně technologické rozbory konkrétních textilií. Tato praktická cvičení prohlubují znalosti získané v předmětech Textilní technologie, Historie výroby a zpracování textilií, Semestrální práce, a aplikují je na průzkum historických textilií. Cílem výuky je také používat správnou textilní terminologii.
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat správnou textilní terminologii
  • provádět podrobný textilně technologický průzkum, který je nedílnou součástí při konzervování-restaurování předmětů z textilních materiálů.
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Literatura -

Z:Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980. ISBN 0-88854-256-9.

Z:CIETA. A Vocabulary of technical textile terms; CIETA: Lyon, 1979.

D:Kadlecová, E. Vybrané kapitoly z textilní technologie; Praha, 1993.

D:Pařilová, H. Typologie tkanin; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

D:Piller, B.; Levinský, O. Malá encyklopedie textilních materiálů; SNTL: Praha, 1978.

D:Polák, A.; Farský, R. Slovník tkanin; Průmyslové vydavatelství: Praha, 1951.

D:Seiler-Baldinger, A. Systematik der Textilen Techniken; Ethnologischen Seminar der Universität und dem Museum für Völkerkunde: Basel, 1991. ISBN 3-85977-185-X.

D:Štočková, H. Pleteniny; Textilní zbožíznalství; Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2010.

D:Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999. ISBN 0-7506-2620-8.

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Sylabus -

1. Textilně technologický rozbor materiálů - úvod.

2. Identifikace vláken - textilní vlákna, spalovací zkouška, mikroskopie vláken.

3. Rozbor nití - délkové textilie, popis nití, zákrut, kovové nitě.

4. Vazebný rozbor tkanin - základní pojmy, rozdělení tkalcovských vazeb, vazby základní (plátnová, keprová, atlasová) a jejich odvozeniny.

5. Názvy tkanin - původ názvů tkanin, tkaniny bavlnářského, lnářského, vlnařského a hedvábnického typu.

6. Vzory a vzhledové úpravy tkanin - názvy.

7. Rozbor tkanin - damašek, krep, perlinka.

8. Rozbor tkanin - brokát, brošování.

9. Rozbor tkanin - samety.

10. Rozbor tkanin - samitum, lampas.

11. Předtkalcovské techniky - tkaní na karetkách, tkaní na destičce.

12. Rozbor pletenin - terminologie a vazby pletenin, pleteniny zátažné a osnovní.

13. Další textilní techniky - krajky, výšivky, krosienky, šití (švy, stehy).

14. Průzkum archeologických textilních nálezů.

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Textilní technologie, Historie výroby a zpracování textilií

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha