PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování dřeva - N148071
Anglický název: Wood conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148013
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Strukturu, vlastnosti a degradaci dřeva.

Možnosti konzervace a ochrany dřeva.

Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Literatura -

Z Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo, STOP, Praha 2000.

D Rowell R.M. (ed.): Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor and Frencis, 2005.

D Unger A. Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of wooden artifacts. A handbook. Springer, 2001.

Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium

Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Sylabus -

1.Struktura jehličnatého dřeva

2. Struktura listnatého dřeva.

3.Vlastnosti dřeva.

4. Příčiny poškození dřeva - abiotičtí činitelé

5. Poškození dřeva - biologičtí škůdci.

6.Metody průzkumu dřeva

7. Principy ochrany dřeva

8. Likvidace škůdců

9. Povrchové úpravy dřeva

10. Polychromie

11. Lepení dřeva

12. Tmelení dřeva

13. Konsolidace dřeva

14.Vodou nasycené dřevo

Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha