PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení - N218021
Anglický název: Corrosion and Corrosion Protection of Equipment in the Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejková Jana Ing. Ph.D.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218021A
Je záměnnost pro: M218009, N218021A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na základy korozních procesů, jejich mechanizmus a druhy. Předmět se zabývá faktory ovlivňujícími rychlost a průběh koroze v technologickém prostředí a to především z pohledu podmínek v energetických provozech. V samostatné kapitole jsou objasněna specifika korozního nebezpečí v jaderné energetice. Součástí výuky jsou také způsoby protikorozní ochrany a vliv energetiky na životní prostředí.
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Mechanizmy korozních procesů a způsoby ochrany proti korozi vhodné pro provozní prostředí.

Nejčastější typy koroze vyskytující se nejen v energetických zařízeních.

Vliv teploty, namáhání, volby materiálu a pracovního prostředí v technologické praxi se zřetelem na energetický provoz.

Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)
Literatura -

D:Karas F., Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Číhal V., Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999, ISBN 80-200-0671-0

D:Jones D.A., Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996, ISBN 0-13-359993-0

D:Bartoníček R. a kol., Koroze a protikorozní ochrana kovů, Akademie Praha, 1966

D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2

D:Ritter S., Molander A., Corrosion monitoring in nuclear systems, Maney Publishing, 2010, ISBN 978-1-906540-98-2

Poslední úprava: Macák Jan (15.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/met/index

http://www.svuom.cz/

Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)
Sylabus -

1. Korozní výzkum v ČR , korozní literatura, hlavní typy korozního napadení, rešerše

2. Elektrochemický článek, polarizace, depolarizace, koroze s vodíkovou

3. Přepětí korozní reakce - inhibice koroze, polarizace, depolarizace, polarizační křivka

4. Korozní proud, korozní potencial, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor

5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana

6. Železo, resp. ocel v parovodním prostředí, Pourbaix diagram, vliv hydrolýzy solí na korozi

7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření , křehnutí kovů

8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka, rychlost šíření trhliny v CT vzorcích

9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze

10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev

11. Koroze energetického bloku

12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace, technologie nastartování provozu

13. Korozní problematika jaderné energetiky, radiační křehnutí, trubka-trubkovice, wastage

14. Vliv energetiky na technologii prostředí

Poslední úprava: Macák Jan (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie, Anorganická chemie

Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 16
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 19
Práce na individuálním projektu 0.8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 21
5 / 5 135 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha