PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Toxikologie potravin - N323022
Anglický název: Food Toxicology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šrám Radim MUDr. DrSc.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je objasnění současné strategie toxikologického hodnocení zdravotních rizik dietární expozice různým nebezpečným sloučeninám, které se mohou vyskytnout v potravním řetězci, jako jsou např. environmentální kontaminanty, přírodní toxiny a další sloučeniny vznikající v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle vysvětlování základních principů, je pozornost soustředěna na příklady hodnocení a komunikaci rizik v případě globáoních krizí.
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Strategii hodnocení zdravotních rizik souvisejících s dietární expozicí různým chemickým škodlivinám;
  • Toxikologické principy a jejich vztah k legislativním opatařením směřujícím k ochraně zdraví konzumentů.
Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Literatura -

Z: Püssa T. Principles of Food Toxicology, CRC Press, 2007, ISBN 0849380901

Z: Dabrowski W.D., Sikorski Z.E. eds Toxins in Food, CRC Press, 2005, eBook ISBN: 978-0-203-50235-8

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Studijní opory -

http://www.who.int/en/

http://www.efsa.europa.eu/

Poslední úprava: TAJ323 (04.12.2012)
Sylabus -

Úvod do toxikologie potravin. Definice základních pojmů.

2. Toxikologické laboratorní testování potravinových kontaminantů.

3. Problematika epidemiologických průzkumů, citlivé skupiny populace.

4. Hodnocení zdravotního rizika z kontaminace životního prostředí.

5. Toxické kovy, perzistentní organické sloučeniny.

6. Látky používané v produkci potravin (pesticidy, veterinární léčiva).

7. Kontaminanty přecházející do potravin z kontaktních materiálů.

8. Potravinové přísady (sladidla, barviva, konzervační prostředky, antioxidanty).

9. Mykotoxiny a další mikrobiální toxiny.

10. Přírodní toxiny rostlinného a živočišného původu.

11. Porovnání rizika a užitku ("risk-benefit") při konečném hodnocení reziduí chemických látek v potravinách.

12. Biotechnologie, nové typy poživatin a jejich nezávadnost.

13. Doplňky stravy a produkty přírodního léčitelství.

14. Komunikace rizik kontaminantů a potravinových přísad vnímaných konzumenty.

Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemická bezpečnost potravin

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha