PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie - N323055
Anglický název: Chromatography and mass spectrometry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Stránská Milena prof. Ing. Ph.D.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M323022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Laboratoře chromatografie a hmotnostní spektrometrie je určený studentům, kteří absolvovali předmět Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s moderními technikami pro detekci látek, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací, včetně statistického zpracování dat (multivariační analýzy). Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu).
Poslední úprava: LACINAO (07.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit a naplánovat experimentální činnost v moderní laboratoři.

Pod vedením realizovat instrumentální detekční koncovku pro analýzu organických látek.

Zpracovat a interpretovat naměřená data.

Poslední úprava: LACINAO (09.12.2012)
Literatura -

Z: Picó Y.: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-444-52843-8.

Z: Otleş S.: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008, ISBN: 9781420045666.

Z: de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002 ISBN: 9780471485667.

Z: Kaliszan R.: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997 ISBN: 9789057020285.

Poslední úprava: TAJ323 (10.12.2012)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Poslední úprava: LACINAO (09.12.2012)
Sylabus -

1. Úvod, organizace laboratoří, bezpečnost práce, zadání projektu.

2. Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).

2. Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).

4. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

5. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

6. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

7. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

8. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

9. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

11. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

12. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

13. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

14. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

Poslední úprava: LACINAO (09.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat

Poslední úprava: LACINAO (09.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha