PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie - N323055
Anglický název: Chromatography and mass spectrometry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pulkrabová Jana doc. Ing. Ph.D.
Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M323022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (07.12.2012)
Předmět Laboratoře chromatografie a hmotnostní spektrometrie je určený studentům, kteří absolvovali předmět Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s moderními technikami pro detekci látek, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací, včetně statistického zpracování dat (multivariační analýzy). Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (09.12.2012)

Studenti budou umět:

Připravit a naplánovat experimentální činnost v moderní laboratoři.

Pod vedením realizovat instrumentální detekční koncovku pro analýzu organických látek.

Zpracovat a interpretovat naměřená data.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (10.12.2012)

Z: Picó Y.: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-444-52843-8.

Z: Otleş S.: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008, ISBN: 9781420045666.

Z: de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002 ISBN: 9780471485667.

Z: Kaliszan R.: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997 ISBN: 9789057020285.

Studijní opory -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (09.12.2012)

http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Sylabus -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (09.12.2012)

1. Úvod, organizace laboratoří, bezpečnost práce, zadání projektu.

2. Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).

2. Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).

4. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

5. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

6. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

7. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

8. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

9. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

11. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

12. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

13. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

14. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (09.12.2012)

Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha