PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek - N402067
Anglický název: Advanced Structure Analysis of Pharmaceutical Substances
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M402022
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (31.08.2013)
Předmět je zaměřen na zpracování a interpretaci strukturně spektroskopických dat včetně využití molekulového modelování při strukturní analýze. Další pozornost je věnována využití laboratorních informačních systémů při strukturní analýze farmaceutických látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Zpracovávat a interpretovat data strukturně spektroskopických metod.

Využít základní principy molekulového modelování při strukturní analýze.

Popsat základní způsoby využití laboratorních informačních systémů při strukturní analýze farmaceutických látek.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (13.11.2012)

Z:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3

D:Jiří Fišer, Úvod do kvantové chemie, Academia 1983

D:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6

D:Applications of Vibrational Spectroscopy in Pharmaceutical Research and Development, Editor(s): Don E. Pivonka, John Chalmers, Peter Griffiths, Wiley 2007, ISBN: 978-0-470-87087-7

D:Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography) By W.I.F. David, K. Shankland, L.B. McCusker, and C. Bärlocher, OUP Oxford; New Ed edition Aug 2006, ISBN: 978-0199205530

D:Crystal Structure Determination, By Massa, Werner, 2nd ed., 2004, Springer, ISBN: 978-3-540-20644-6

D:Quantum Chemistry, Second Edition, Donald A. McQuarrie, 2007 University Science Book ISBN 978-1-891389-50-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Petr Bouř, Základy kvantových výpočtů vlastností molekul, VŠCHT Praha (http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf)

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

1. RTG difraktometrie a mikrodifraktometrie - aplikace ve farmaceutické analýze

2. Pokročilé metody vyhodnocování difraktogramů

3. Vícedimenzionální NMR spektrometrie ve farmaceutické analýze

4. Kvantově chemické výpočty strukturních parametrů

5. Interpretace vibračních spekter ve farmaceutických aplikacích

6. Kvantově chemické výpočty a NMR spektrometrie

7. Strukturní modelování farmaceutických nízkomolekulárních substancí

8. Strukturní modelování farmaceutických vysokomolekulárních substancí

9. Konformační analýza a dynamika molekul

10.Spektrální zobrazování ve farmaceutické analýze

11.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - NMR, MS

12.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - optická spektroskopie

13.Laboratorní informační systémy při strukturní farmaceutické analýze

14.Laboratorní robotika ve strukturní analýze

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (13.11.2012)

Pokročilé spektroskopické metody analýzy léčiv

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha