PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemického inženýrství - N409013A
Anglický název: Chemical Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409005
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: N409013, B409005, AB409005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject deals with practical processes and equipments of chemical, pharmaceutical and food industries.
Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able:

Work with the hydro-mechanical, heat and mass transfer equipmentss from chemical-engineering point of view.

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Literatura - angličtina

http://www.vscht.cz/uchi/english/ped/index.html

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Studijní opory - angličtina

Non

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Sylabus -

1. Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

2. operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

3. skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

4. písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené

5. závěry.

6. Tématické okruhy prací:

7. Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin,

8. Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty

9. tlaku při proudění tekutiny výplní.

10. Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

11. Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na

12. žebrovaném povrchu.

13. Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.

14. Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Poslední úprava: SMIDOVAL (29.03.2007)
Studijní prerekvizity - angličtina

Chemical Engineering I

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
 
VŠCHT Praha