PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř chemického inženýrství - N409013
Anglický název: Chemical Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409005
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/labchi
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409013A, N409513
Je záměnnost pro: B409005, AB409005
Anotace -
Poslední úprava: Schreiberová Lenka Ing. CSc. (13.11.2012)
Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)

Studenti budou umět:

ovládat reálné chemicko-inženýrské aparáty v praxi,

základní principy regulace a měření základních fyzikálních veličin,

zpracovávat experimentální data a

interpretovat výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Schreiberová Lenka Ing. CSc. (13.11.2012)

Z: Schreiberová a kol., návody na laboratoře z CHI, 2012, elektronická verze www.vscht.cz/uchi

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)

Non

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (18.05.2009)

1. Introduction to general safety in a chemical engineering laboratory. Laboratory practice with chemical engineering equipment (6 unit operations).

2. Pressure drop in packed beds.

3. Characteristic curves of centrifugal pumps.

4. Fluidization.

5. Liquid mixing.

6. Heat transfer I.

7. Heat transfer II.

8. Drying.

9. Sedimentation.

10. Rectification.

11. Filtration.

12. Hydraulic losses in pipes.

13. Reverse osmosis.

14. Size reduction.

15. Catalytic reactor.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Schreiberová Lenka Ing. CSc. (13.11.2012)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha