PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemického inženýrství - N409513
Anglický název: Chemical Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ústav 409
Je záměnnost pro: N409013, B409005, AB409005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

2. operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

3. skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

4. písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené

5. závěry.

6. Tématické okruhy prací:

7. Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin,

8. Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty

9. tlaku při proudění tekutiny výplní.

10. Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

11. Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na

12. žebrovaném povrchu.

13. Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.

14. Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.05.2005)
 
VŠCHT Praha