PředmětyPředměty(verze: 846)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Chemické technologie pro procesní inženýrství - N409059
Anglický název: Chemical Technologies for Process Engineers
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc.Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (28.08.2013)
Students will recognize some of the technology from chemical industry and processing petroleum, with principle the manufacturing, with technological ordering machines and equipments. Part of the description these technics is their influence on pollution life environment and using methods to protection of the living environment.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Technologii vybraných výrob z oblasti chemického průmyslu a petrochemie

Používaná opatření a technologie k minimalizaci negativních vlivů používaných chemických technologií a životní prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

elektronické přednášky na www.vscht.cz/uchi

Studijní opory -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (04.10.2013)

W. Büchner, R Schliebs, G. Winter, K.H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL (1991)

K Weissermel, H.J. Arpe: Průmyslová organická chemie, SNTL (1984)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (28.08.2013)

1. Chemical industry in Czech republic.. Technological flow-sheets.

2. Tubing nets and their equipments

3. Standard types of processionary arrangements

4. Construction materiáls

5. Commercial gases.

6. Water - manufacturing of the drinking water and the waste-water treatment

7. Electrochemical and electrothermal processes

8. Production of sulfuric acid

9. Production of amonia and nitric acid

10. Mineral fertilizers

11. Chemical treatment of coal

12. Production pig iron and non-ferrous metals

13. Chemical treatment of petroleum and cracking

14. The example of technology from petrochemical idustry - ethylene unit

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Úvod do chemických technologií

Chemické inženýrství

Chemický průmysl a životní prostředí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (28.08.2013)

Chemické inženýrství I a II

Úvod do chemických technologií

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hovorka František Ing. CSc. (16.11.2012)

Zápočet a zkouška písemnou formou

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha