PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biomedicínské modely v informatice - N445074
Anglický název: Biomedical Models in Informatics
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=119
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (14.12.2013)
The course includes selected methods of the biomedical modeling and data analysis using relevant information systems. Custom theme includes a description of the acquisition and analysis of multichannel biomedical data and images with their subsequent modeling. The focus of the course is on mathematical data processing and well-researched assessment results. It allows students to unify view on the biological data processing by using computer technology and database systems.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D. (23.08.2013)

Studenti budou po absolvování předmětu umět modelovat základní biologické procesy na úrovni jednotlivých buněk, interakcí supin buněk, orgánů a celého organismu. K modelování biologických procesů v prostoru a čase budou schopní zpracovávat 1D, 2D a 3D signály. K testování odezvy organismu na vnější podněty budou schopni připravovat samostatně experimenty na zařízení Vernier (ke snímání teploty, tlaku, EKG, ventilačních parametrů a svalové aktivity) a Walter (ke snímání zrakových a kognitivních evokovaných potenciálů a EEG).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (30.09.2013)

R: Reddy D.C.: Biomedical Signal Processing � Principles and Techniques, McGraw Hill, 2005,ISBN: 0070583889

A: Weitkunat R.: Digital Biosignal Processing, Elsevier, 1991, ISBN-10: 0444891447, ISBN-13: 978-0444891440

Z: Drongelen W., Signal Processing for Neuroscientists: An Introduction to the Analysis of Physiological Signals, Elsevier, 2007, ISBN-10: 0123708672

ISBN-13: 978-0123708670

A: Izhikevich E. M., Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting (Computational Neuroscience), The MIT Press, 2007, ISBN 0262090430, 9780262090438

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D. (23.08.2013)

1. Overview of methods for modeling biological signals, modeling of biological systems control, homeostasis

Exercise: Modeling regulation of skin temperature in different parts of the body (experiment No. 02 Vernier Labquest), methods of time series prediction

2. Displaying signals in time and frequency domain, phase portrait, Poincaré sections, recurrent views, types of signals - deterministic, stochastic, fractal and chaos, the calculation of basic signal characteristics, methods of noise removing

Exercise: Modeling responses to respiratory breath arrest, rapid breathing and exercise (experiment No. 20 Vernier Labquest)

3. Chaos and dynamic analysis of biological signals. One-dimensional maps and flows, two-dimensional equilibrium, dissipative chaotic flow, Lyapunov exponents, Kaplan-York's dimension, reconstruction state space

Exercise: Calculation of local Lyapunov exponents, Lyapunov numbers and global Lyapunov exponent for the logistic and sine map, estimation of Lyapunov exponents from experimental data

4. Formats of the biomedical data, "Universal Data Format for biosignals" (GDF, EDF), DICOM, proprietary formats, the biological signal and "Data mining" methods, object and relational databases

Exercise: Convert EEG signals in EDF format into a matrix in MATLAB, create object-relational database in Access

5. Analytical and piecewise linear model ECG parameter estimation of normal and pathologic ECG. Compression and transmission of ECG

Exercise: Capturing and analyzing ECG (experiment No. 12 Vernier Labquest), PL calculation model from the measured data using the Haar discrete wavelet transform, the calculation of the RMSE of the model display in the phase space and recurrent display of measured data

6. Modeling the electrical activity of neurons. Modeling alpha attenuation reaction and the rebound phenomenon, modeling rhythm following during photic stimulation through a network of chaotic neural oscillators. Modeling self-organization of coupled chaotic neural maps, modeling changes in EEG in dementia

Exercise: Recording EEG signal on Walter device, rebound phenomenon, photic stimulation. Estimation based on the ratio of signal energy characteristic frequency of alpha activity and frequency photostimulation.

7. Modeling synchronization in EEG, estimates of global synchronization, anticipated synchronization and synchronization delay, phase synchronization. Discrete Hilbert transform estimate instantaneous phase estimate of the characteristic frequency.

Exercise: Calculation of coherence, wavelet coherence, correlation of wavelet coefficients of wavelet coefficients of mutual information and global synchronization of occipital EEG leads with open and closed eyes

8. Detection, separation, localization, classification and modeling of evoked potentials and summation of muscle action potentials. Prony's method

Exercise: Comparison of PCA, ICA, wavelet transform and modeling Prony's method for estimating of the development habituation, amplitude and latency of visual evoked potentials

9. Encoding information in visual and auditory analyzer, modeling communication in biomedical objects, Granger causality, spectral Granger causality, directional partial coherence , directional transfer function and corticomuscular coherence

Exercise: Comparison of estimated synchronization delay, partial directional coherence and directional transfer function between EEG channels

10. Biostatistics, the most common errors in hypothesis testing in biomedical studies, statistical parametric mapping and Bonferroni correction methods used in epidemiological studies, hypothesis testing of the type "person at a time", Kaplan-Meier estimator, Weibull model, nonlinear statistics,

Exercise: Testing the signal variance differences between EEG channels 19 and 19 segments in one channel, relationship to stationarity and correlation of signals, SPM with functional magnetic resonance

11. Analysis of texture in ultrasound diagnostics, segmentation, registration, visualization and simulation, Procrust registration method, cookurence histogram, Haralick's textural features

Exercise: Textural segmentation of ultrasound images of various parts of the body

12. Three-dimensional segmentation, classification and modeling of two-dimensional images of magnetic resonance imaging

Tutorial: 3-D view of the skeleton from spine MR images, 3-D view of the extent of ischemic zone - images of the brain computed tomography

13. Feature selection, biomedical data classification methods, decision making and expert systems in medicine

Exercise: Automatic detection of lung tumors from lung computed tomography images

14. Advanced modeling in biology and physiology, the advantages and disadvantages Simulink, Modelica language, simulator QCP, QHP / Hummod, Golem.

Exercise: Testing training simulators - ECGsim to simulate pathology, ECG heartsim to simulate the pressure profile in the heart, NEURON simulation of biological neurons and biological neural networks, AIDA for simulating the response of the organism diabetic insulin administration

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D. (23.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 15
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 85 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha