PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Algoritmy výpočetní genomiky - P500002
Anglický název: Computational genomics algorithms
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Holub Jan prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP500002
Anotace -
Předmět se zabývá efektivními algoritmy pro různé úlohy bioinformatiky. Jednou takovou úlohou je alignment dvou ale i více sekvencí. Dále se zabývá algoritmy pro jednotlivé fáze sestavení genomu. Předmět také představuje komprimované datové struktury pro uchovávání a indexování genomů a jejich velmi rychlé prohledávání.
Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Znát základní principy algoritmů pro zarovnání více sekvencí,
  • znát algoritmické pozadí sestavování genomu,
  • znát kompresní metody používané pro efektivná ukládání a indexování genomů,
  • znát algoritmické pozadí analýzy a porovnávání genomů.

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Literatura -

Z: V. Mäkinen, D. Belazzougui, F. Cunial, A.I. Tomescu: Genome-Scale Algorithm Design: Biological Sequence Analysis in the Era of High-Throughput Sequencing. Cambridge University Press, 2015. ISBN: 978-1107078536

Z: E. Ohlebusch: Bioinformatics Algorithms: Sequence Analysis, Genome Rearrangements, and Phylogenetic Reconstruction. Oldenbusch Verlag, 2013. ISBN: 978-3000413162

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Studijní opory -

Online materiály ke kursům

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Sylabus -

1. Algoritmy pro zarovnání více sekvencí I - skórovací systémy, dynamické programování

2. Algoritmy pro zarovnání více sekvencí II - heuristické algoritmy - metoda progresivní a metoda branch and bound

3. Algoritmy pro zarovnání readů

4. Sestavení genomu a řetězcové grafy

5. De Bruijnovy grafy a Eulerivská cesta.

6. Konstrukce de Bruijnových grafů.

7. Reprezentace de Bruijnových grafů.

8. Algoritmy pro scaffolding.

9. Komprese genomu I - založená na LZ

10. Komprese genomu II - založená na BWT

11. Analýza a porovnání genomů I - paměťově efektivní analýza genomů

12. Analýza a porovnání genomů II - porovnání genomů bez zarovnání

13. Poslední vývoj ve výpočetním zpracování genomu.

14. Shrnutí algoritmů výpočetní genomiky

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Studijní prerekvizity -

Algoritmické myšlení

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška sestává z písemného testu a ústní část

Poslední úprava: Svozil Daniel (23.05.2018)
 
VŠCHT Praha