PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molecular Modelling - S402037
Anglický název: Molecular Modelling
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM402014
Pro druh:  
Další informace: http://Lectures and seminars
Garant: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : N402037
Je záměnnost pro: N402037
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (11.12.2012)
Students will obtain basic knowledge of quantum-chemical principles, molecular dynamics, and computationas in chemistry, Spectroscopic methods and properties are emphasized, such as NMR and vibrational spectroscopy. The lecture is completed by exercises with computers.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (11.12.2012)

Students will see how a molecular program and quantum chemical program works, will be able to perform basis molecular dynamics and quantum mechanics computations, and will obtain basic knowledge about the Linux operation system.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

manual www.gaussian.com

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)

1. Classical and quantum concepts of molecular modelling

2. Ab initio methods and the Schrödinger equation

3. Basic axioms of quantum mechanics

4. Prediction of molecule properties from wavefunction

5. Approximate computational approaches in quantum mechanics

6. Density functional methods

7. Electromagnetic molecular properties

8. Energy minimalization, conformer averaging

9. Conformation analysis

10. Simulation of vibrational, optical, and NMR spectral properties

11. Prediction of protein structure, sequence analysis and protein structure

12. Solvent models for quantum computations

13. Applications of molecular modelling to new structural design

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

Basic mathematical and physical knowledge

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Basic mathematical and physical knowledge

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha