PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulární modelování - N402037
Anglický název: Molecular Modelling
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf
Garant: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Böhm Stanislav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : S402037
Z//Je záměnnost pro: M402014, S402037
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (11.12.2012)
Student se seznámí se základy kvantové mechaniky, molekulové mechaniky, a výpočetních postupů v chemii. Důraz je kladen na spektroskopické metody, jako vibrační a NMR spektroskopie. Přednáška je doplněná cvičením na počítačích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Po absolvování by studenti měli rozumět tomu, jak fungují kvantově-chemické a molekulárně-dynamické programy. Získají základní znalosti k práci s počítačem, operačním systémem linux, a programem Gaussian.

Literatura -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

manual www.gaussian.com

Sylabus -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (10.12.2012)

1. Koncepce molekulárního modelování

2. Numerické řešení Schroedingerovy rovnice

3. Základní pojmy kvantového popisu

4. Predikce vlastností molekul

5. Úvod do výpočetní kvantové mechaniky

6. Pokročilé ab initio metody

7. Empirické modely silového pole

8. Minimalizace energie a příbuzné metody

9. Konformační analýza

10. Simulace spektrálních vlastností

11. Predikce struktury proteinů, sekvenční analýza a skládání proteinů

12. Modelování monomolekulárních vrstev

13. Volná energie, solvatace, reakce a defekty pevného stavu v molekulárních modelech

14. Užití molekulárního modelování a chemické informace při navrhování nových struktur

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

Základy matematiky a fyziky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (26.06.2013)

Základy matematiky a fyziky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha