SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Practice I - B700014
Title: Výtvarné cvičení I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Jašková Alina ak. Mal.
Interchangeability : N700016, Z700016
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing according to the student’s field of study.The topic of the course is chosen according to the student’s specialisation.
Aim of the course -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

Students will be able to drawing, plastic studies or technical documentation according to the masterpiece, including details for the conservation of artwork according to the student's specialization.

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

Technika kresby. Přeložil PAVLÍKOVÁ S. Praha: Knižní klub, 2018. ISBN 978-80-242-6111-9

BARBER B.: Anatomie kreslení, praktický průvodce. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0942-2

PETRÁSKOVÁ J.: Základy realistické kresby, kreslení pravou mozkovou hemisférou. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8089-4

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

BALEKA J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

KUBIČKA R., ZELINGER J.: Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

PARRAMÓN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

LOSOS L.: Techniky malby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

TEISSIG K.: Techniky kresby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

HANUŠ K.: O barvě. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha: Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

PARRAMN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha, Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

POKORNÁ M. Kaligrafie: krása písma. Brno, CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

RUHRBERG K., a kol.: Umění 20. století. Praha, Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

TEISSIG K., HRDINA I.: O kresbě: základy kreslířských technik. Praha, Mladá fronta, 1982.

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Study materials are available at teachers.

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (30.03.2021)

The content of the subject is chosen according to the specialisation of study.

Metals

• Graphic, graphic and plastic motif for galvanoplasty and relief for throat

• Drawing of a historical subject according to a real masterpiece

• Technical drawings - Drawing of a monument with the prescribed features of the technical drawing

Glass and ceramics

• Drawing acquisition of shape, plasticity, perspectives

• Drawing learning of a human skull; studies of the skull of the animal, nature

• Drawing with pencil, rust, charcoal

Textile

• Study drawings and stylized plants

• Stylization of plants on textiles

• Stylization of figures

• Study of figural stylization on historical textiles

• Textile yarn study

• Study of textile techniques

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

none

Course completion requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

The course ends with a credit. The condition for the credit is active participation in teaching and assignments according to the assignment.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 70

 
VŠCHT Praha