SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Practice I - N700016
Title: Výtvarné cvičení I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Sedmík Josef ak.mal.
Krajíček Milan MgA.
Jašková Alina ak. Mal.
Interchangeability : Z700016
Is interchangeable with: B700014
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing according to the student’s field of study.The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use their skills in drawing, painting and modelling for conservation of cultural heritage objects.
  • make graphic, art and plastic studies of objects and their details.

according to the student’s field of study.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

R: SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

R: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

R: TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

A:HANUŠ, K. O barvě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

A: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

A: Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha : Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

A: PARRAM�N, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

A: POKORNÁ, M. Kaligrafie: krása písma. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

A: RUHRBERG, K., Schneckenfurger, M., Frickeová, Ch., Honnef, K., WALTER, I. F. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

A:TEISSIG, K., HRDINA, I. O kresbě: základy kreslířských technik. Praha: Mladá fronta, 1982.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie rostliny, rostlinný ornament

Realistická studie podle přírodní předlohy; studie 8 vybraných rostlinných ornamentů používaných v historickém vývoji

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Studie přírodniny, portrét v kovu

Realistická studie přírodních prvků a portrétu aplikovaných na památkách z kovů dle vlastního výběru (sbírky, muzea, knihovny)

Odevzdání 1 výkresu A2

Studie vybraných ornamentů

Studie 75 vybraných historicky nejpoužívanějších ornamentů

Odevzdání 5 výkresů A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Interní studijní materiál, 4,5 GB v doc.

Studie zvěrných germánských stylů

Teoretické nastudování vývoje germánských a vikinských zvěrných

stylů, výtvarné zpracování s označením jednotlivých druhů

Odevzdání 2 výkresů A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 9 výkresů A2

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks formátu A2

3. Domácí práce - studie dle zadání v počtu 10ks formátu A2

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Vypracování zadaných úkolů.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration of metal objects:

Mastering of problematic of art, graphic and plastic stylization of ornaments.

Preparation of motive for niello, preparation of relief for galvanoplasty, relief for chasing, relief for glyptics.

Graphic and plastic mastering of human skull study, animal skull study.

Conservation-restoration of glass and ceramics:

Mastering of shape, plasticity and perspective drawing.

Graphic mastering of human skull study, animal skull study, product of nature study.

Drawing with pencil, ruddle, charcoal.

Conservation-restoration of textile materials:

Drawing study and plants stylization.

Plants stylization on textiles.

Figural stylization.

Study of figural stylization on historical textiles.

Study of textile yarns.

Study of textile techniques.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Registration requirements -

none

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha