SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Practice I - Z700016
Title: Výtvarné cvičení I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Vodáková Radoslava
Is interchangeable with: B700014, N700016
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky.

Příprava motivu pro niello, reliéfu pro galvanoplastiku, reliéfu pro tepání, reliéfu pro aplikaci v glyptice.

Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Grafické a plastické osvojování tvaru, dekoru, a barvy.

Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Vlastnosti kreslířských, malířských a modelářských materiálů, jejich používání v přípravné práci restaurátora. Problémy znázorňování objemu a prostoru v ploše textilie. Plocha a linie, cvičení kreslířskými materiály. Nauka o barvách, barevné kontrasty a valéry. Iluze skutečnosti ve výtvarném vyjadřování. Stylizace tvaru.

Last update: SMIDOVAL (14.02.2006)
 
VŠCHT Praha