SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Control Theory - M445003
Title: Teorie řízení
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM445003, N445017, S445017
Is interchangeable with: AM445003
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)
Control Theory course deals with basic principles and methods of feedback control of single-input single-output linear dynamic systems. Students are acquainted with mathematical basics of control theory, with methods of modelling and analysis of controlled and control systems, with important types of feedback controllers, with stability of control systems and with basic method of feedback control systems design in the time domain. All methods and procedures are used for solving of selected examples. For modelling, analysis and design of control systems and for solving of problems and projects is used Matlab system for computation and visualization.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (15.06.2018)

Studenti budou umět:

řešit základní výpočetní a vizualizační úkoly z oblasti automatické řízení v prostředí systému Matlab a Control System Toolboxu

vyšetřovat vlastnosti lineárních t-invariantních dynamických systémů a určovat jejich stabilitu

provést návrh parametrů regulátorů pomocí empirických a integrálních metod, provést návrh stavového regulátoru a diskrétního regulátoru s konečným počtem členů

teoretické závěry ověřovat simulací a analýzou časového chování systémů jeho vizualizací

provést syntézu jednorozměrového regulačního obvodu a pomocí simulačních experimentů zlepšit jeho dynamické vlastnosti

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (23.01.2018)

1. Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi: Automatic Control Systems. Wiley, New York, 2003.

2. Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

3. Pao C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Learning resources - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=12

http://www.mathworks.com/products/control/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Syllabus -
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

1. Dynamic systems. Fundamentals of Laplace transform.

2. Matlab introduction.

3. External description of dynamic systems.

4. Continuous-time system analysis. Time response analysis of dynamic systems.

5.Internal description of dynamic systems.

6. Stability analysis of dynamic systems.

7. Algebra of block diagrams. Cloosed-loop control system. Transfer functions.

8. PID controllers, description and characteristics of basic types of controllers.

9. Quality of control performance, their criteria and comparison.

10. Empirical methods of control design.

11. Standard methods of control design.

12. Control design in state space. Controllability, observability.

13. Z-transform. Sampling. Discrete-time systems analysis.

14. Control design in discrete-time domain.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Udělení zápočtu: vypracování 3 individuálních projektů

Udělení zkoušky: Test 1 - max 20 bodů, Test 2 - max.60 bodů, ústní zkouška max.20 bodů

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha