SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Dosage Forms - N108023
Title: Lékové formy
Guaranteed by: Department of Solid State Chemistry (108)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2012
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Interchangeability : N111054
Is interchangeable with: M111016, N111054
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy.

2. Základní operace a všeobecné postupy v technologii lékových forem.

3. Farmaceutické pomocné látky.

4. Biogalenika..Přípravky z léčivých rostlin.

5. Gastrointestinální léčivé přípravky – 1. část - kapalné léčivé přípravky pro

orální a perorální užití , prášky.

6. Gastrointestinální léčivé přípravky – 2. část - zrněné prášky, tobolky,

tablety.

7. Parenterální lékové formy – 1. část – rozdělení, injekce.

8. Parenterální lékové formy – 2. část - další typy parenterálních léčivých

přípravků

9. Topické lékové formy - kapalné léčivé přípravky k aplikaci na kůži, tuhé

topické přípravky,transdermální náplasti.

10. Topické polotuhé léčivé přípravky – masti, krémy, gely, pasty.

11. Léčivé přípravky do dýchacích cest.

12. Oční léčivé přípravky, ušní léčivé přípravky.

13. Rektální, uretrální a vaginální léčivé přípravky.

14. Obaly. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků.

Last update: TAJ108 (03.03.2008)
 
VŠCHT Praha