Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals - N110026
Title: Základy farmakochemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2019
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hampl František doc. Ing. CSc.
Holakovský Roman Mgr. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Pre-requisite : {x}
Interchangeability : Z110026
Is interchangeable with: AB110009, B110009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the lectures is to bring basic information in the chemistry of pharmaceuticals which should help the alumni to start their professional career in pharmaceutical industry (R&D, manufacture, Regulatory&Compliance etc.) and in the drug distribution. The introductory lectures cover general pharmaceutical chemistry: basic terms and definitions, primciples of mutual drug and organism interactions, drug design methods, registration of drugs, and good manufacturing practice. The main part of the lectures is devoted to a brief survey of structures and syntheses of the most frequently used drugs.
Last update: Cibulka Radek (04.09.2012)
Aim of the course -

Students will be:

able to know basic therapeutic groups of drugs

able to know the pharmacophores of the most frequently used drugs as well as the principles of their modes of action

able to know syntheses of the most frequently used drugs

informed on Regulatory&Compliance documentation for drug products (CTD Modul 3 - Quality) and will be able to participate in their preparation

Last update: Cibulka Radek (20.08.2013)
Literature -

D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668

D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

D: Patrick G. L.: An Introduction to Drug Synthesis. 1st ed. Oxford University Press, Oxford 2015. 978-0-19-870843-8

Last update: Kundrát Ondřej (22.03.2018)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=208

Last update: Kundrát Ondřej (23.09.2016)
Requirements to the exam - Czech

Student se může přihlásit na zkoušku pouze v případě, že má složenou zkoušku z Organické chemie I (N110004) nebo Organické chemie B (N110029).

Last update: HAMPLF (23.07.2015)
Syllabus -

1. Introduction. Basic terms and definitions

2. Mutual drug and organism interactions. Basic terms in pharmacology

3. Drug design methods. Registration of drugs. Good manufacturing practice

4. Analgesics, antipyretics, anti-inflammatory agents

5. Central nervous system drugs: anaesthetics, sedatives, hypnotics

6. Central nervous system drugs: psychiatric drugs

7. Autonomous nervous system drugs: sympathomimetics and sympatholytics

8. Autonomous nervous systemdrugs: parasympathomimetics and parasympatholytics

9. Local anaesthetics and relaxants

10. Antihistamines and antiallergics. Antitussives and expectorants

11. Cardiovascular system drugs

12. Digestive tract therapeutic agents

13. Antiinfective agents

14. Chemotherapy of cancer

Last update: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Entry requirements -

Fundamentals of Organic chemistry (J. McMurry: Organic Chemistry, 6th Ed. or equivalent) are considered as a prerequisite for attending the course. A student can be enrolled for Introduction into Chemistry of Pharmaceuticals after successful passing the entry test in organic chemistry.

Last update: HAMPLF (22.07.2015)
Registration requirements -

Organic chemistry I (S110004)

Last update: Kundrát Ondřej (11.01.2017)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou. Student může přistoupit ke zkoušce ze Základů farmakochemie po splnění následující podmínky:

Úspěšně složil zkoušku z Organické chemie I

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky trvá 120 min. a je klasifikována 100 body. Písemná zkouška má dvě části:

  • Část A zahrnuje celkem 12 otázek. Sedm otázek po pěti bodech zaměřených na reakce související se syntézou léčiv; dvě otázky po třech bodech zaměřené na nakreslení nebo poznání struktur léčiv a jejich terapeutické využití a tři otázky po třech bodech zaměřené na farmakologii , tj. celkem uvedených 50 bodů
  • Část B zahrnuje celkem 8 otázek. Dvě rozsáhlejší otázky po deseti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva včetně jeho vlastností. Dále dvě otázky po pěti bodech zaměřené na stereochemii, jednu otázku za pět bodů zaměřenou na registraci léčiv, GMP, testování, jednu otázku za pět bodů na farmakologii a dvě otázky po pěti bodech zaměřené na fyzikálně-chemické téma, tj. celkem 50 bodů

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí. Při neomluvené neúčasti na zkouškovém termínu student získává 0 bodů z testu a je klasifikován známkou "F".

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na stránkách ústavu: http://uoch.vscht.cz/studium/bcpredmety

Nejpravděpodobnější organizace zkoušek:

11:00 - 13:00 Písemná část zkoušky; probíhá ve velké posluchárně

13:00 - 18:00 Opravování písemné části zkoušky; výsledky jsou postupně zveřejňovány ve studentském informačním systému, případně e-mailem. E-mailem se student dozví čas a místo ústní části zkoušky

Další den 8:00 - 15:00 Obvyklý začátek ústní zkoušky; pořadí studentů si určuje zkoušející. V případě, že je zkoušející zaneprázdněn, se ústní zkouška se může konat až odpoledne nebo jiný den

Last update: Kundrát Ondřej (08.02.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 40
Oral examination 60