SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Practical organic chemistry - N110502
Title: Laboratoř organické chemie I
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Šilhánková Alexandra Ing. CSc.
Is interchangeable with: B110005, AB110005, N110002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the course is to learn the students practical skills in organic chemistry.
Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)
Literature - Czech

Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000.

Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)
Syllabus - Czech

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce. Ukázky stavby aparatur a základních operací organické syntézy.

2. Konkrétní jednostupňové i vícestupňové syntézy (spojené s izolací a identifikací produktu) zaměřené na praktické zvládnutí krystalizace, filtrace a odsávání.

3. Zahřívání pod zpětným chladičem, případně za míchání

4. Destilace za atmosferického tlaku a za sníženého tlaku

5. Destilace s vodní parou

6. Stanovení bodu tání, GLC chromatografie připravených látek

Last update: SMIDOVAL (26.09.2005)
 
VŠCHT Praha