PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Materials Corrosion - AB106002
Anglický název: Materials Corrosion
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-106_cze.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Záměnnost : B106002, N106003, Z106003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)
Předmět seznamuje se základy koroze a protikorozní ochrany technicky významných kovových, polymerních a anorganických nekovových materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Studenti budou umět:

Principy korozního poškození kovů, významné druhy koroze kovů a způsoby protikorozních ochran.

Charakterizovat degradační procesy, jimž podléhají polymerní materiály vlivem atmosférického stárnutí, působení vysoké teploty, biologického a chemického prostředí a orientovat se v oblasti stabilizace polymerů.

Principy a základní mechanismy koroze skla, keramiky a betonu, způsoby zvýšení chemické odolnosti anorganických nekovových materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Z:Novák P.: Koroze kovů, Kap.3 v Konzervování a restaurování kovů AMG ČR 2011, ISBN 978-80-86611-38-9

D:Novak P.: Environmental deterioration of metals in Environmental deterioration of Materials (Ed. Moncmanova) Witpress, 2006, ISBN 1845640322

D:Mattsson E.: Basic Corrosion technology for scientists and engineers, The Institute of Materials 1996, 1 86125011 8

Z: J.Štěpek, J.Zelinger, A.Kuta: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/Alfa Praha 1989.

Z: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054

D: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

D: Doležel B.: Odolnost plastů a pryží. STNL, Praha 1981

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

Novák P., Kalousková R.: Prezentace k dispozici u vyučujících.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

zkouškový test

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

1. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů.

2. Vliv parametrů prostředí a metalurgických proměnných.

3. Druhy koroze kovů - mechanizmy.

4. Koroze kovů podle prostředí.

5. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálů a povlaky.

6. Elektrochemické ochrany, inhibice, konstrukční úpravy.

7. Informace o korozní odolnosti kovů (literatura, zkoušky, minitorování).

8. Polymerní materiály, základní pojmy, tepelná degradace, oxidace

9. Atmosférické stárnutí, fotochemické děje, vliv ionizujícího záření, stabilizace

10. Biologická a chemická koroze polymerů, pojiva ochranných nátěrových hmot

11. Rozpouštění anorganických nekovových látek v kapalinách.

12. Koroze křemičitých skel vodou a roztoky.

13. Ochrana kovů smaltovými povlaky.

14. Koroze keramických materiálů a betonu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Úvod do studia materiálů

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu.

 
VŠCHT Praha