PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze materiálů - Z106003
Anglický název: Materials Corrosion
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-106_cze.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. CSc.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N106003, AB106002, B106002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
Předmět seznamuje se základy koroze a protikorozní ochrany technicky významných kovových, polymerních a anorganických nekovových materiálů.
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

Novák P. a kol.: Korozní inženýrství verze 1.02 CD, ÚKMKI VŠCHT Praha 2002

Novák P.: Koroze kovů, kapitola v Úvod do konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, připravovaná publikace AMG.

Novak P.: Environmental deterioration of metals in Environmental deterioration of Materials (Ed. Moncmanova) Witpress, 2006

Mattsson E.: Basic Corrosion technology for scientists and engineers, The Institute of Materials 1996

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

1. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů.

2. Vliv parametrů prostředí a metalurgických proměnných.

3. Druhy koroze kovů - mechanizmy.

4. Koroze kovů podle prostředí.

5. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálů a povlaky.

6. Elektrochemické ochrany, inhibice, konstrukční úpravy.

7. Informace o korozní odolnosti kovů (literatura, zkoušky, minitorování).

8. Plasty, základní pojmy, teplotní odolnost.

9. Povětrnostní stárnutí, fotochemické děje, stabilizace plastů.

10. Korozní odolnost plastů v chemikáliích, ekologické aspekty.

11. Rozpouštění anorganických nekovových látek v kapalinách.

12. Koroze křemičitých skel vodou a roztoky.

13. Ochrana kovů smaltovými povlaky.

14. Koroze keramických materiálů a betonu.

 
VŠCHT Praha