PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hygiene and Safety in Microbiology / Risk in Biotechnologies - AB319006
Anglický název: Hygiene and Safety in Microbiology / Risk in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/hygiena.pdf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Záměnnost : B319006, N319033, S319017
Je záměnnost pro: B319006
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení manažerských systémů řízení jakosti a bezpečnosti produktů potravinářského a farmaceutického průmyslu. Dále seznamuje studenty s prováděním analýzy rizik, dodržováním pravidel bezpečnosti práce v laboratořích různého typu a kontrolními metodami, využívanými pro průkaz a stanovení mikroorganismů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice v rozsahu daného sylabu

Nalézt vhodné informace o manažerských systémech řízení jakosti a bezpečnosti potravinářských a farmaceutických produktů

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Demnerová K.: Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin, skriptum VŠCHT Praha, 2016 ISBN 978-80-7080-957-0

Benešová B., Fusek M., Hubálková P.: Bioléčiva, 2.vyd., skriptum VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-955-6

Kuchař M.: Výzkum a vývoj léčiv, skriptum VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-677-7

Mortimore S., Wallace C.: HACCP A practical approach, 3rd edition, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-5027-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Bezpečnost a organizace práce v různých typech mikrobiologických laboratoří; požadavky na vybavení laboratoře pro práci s mikroorganismy z různých skupin.

2. Správná laboratorní praxe, proces akreditace mikrobiologických laboratoří, pravidla pro odběr vzorků pro mikrobiologická stanovení.

3. Výskyt patogenních organismů a mykotoxinů v potravinách, vodě a dalších materiálech.

4. Možnosti průkazu a stanovení patogenních a indikátorových organismů. Klasické kultivační metody a systémy rychlé detekce.

5. Dezinfekční prostředky v biotechnologiích; stanovení povrchové hygieny, stanovení mikroorganismů ve vzduchu.

6. Omezování kontaminace - sterilizace, mrazení, ozařování a další techniky.

7. Rozdíly mezi výrobou potravin, doplňků stravy a léků, výroba potravin nového typu.

8. Prediktivní mikrobiologie; GRAS látky a mikroorganismy, transport mikrobiálních vzorků.

9. Konstrukce ideálního závodu, procesní hygiena.

10. Zavádění a dodržování pravidel systému HACCP, analýza rizik.

11. Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

12. Dodržování iso-norem řady 9000; 22 000 a dalších.

13. Pravidla práce s geneticky modifikovanými organismy.

14. Legislativa EU a dalších států v potravinářství a farmaceutickém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Mikrobiologie

 
VŠCHT Praha