PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hygiena a bezpečnost v mikrobiologii - N319033
Anglický název: Hygiene and Safety in Microbiology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B319006
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/hygiena.pdf
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B319006, AB319006
Anotace -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení manažerských systémů řízení jakosti a bezpečnosti produktů potravinářského a farmaceutického průmyslu. Dále seznamuje studenty s prováděním analýzy rizik, dodržováním pravidel bezpečnosti práce v laboratořích různého typu a kontrolními metodami, využívanými pro průkaz a stanovení mikroorganismů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice v rozsahu daného sylabu

Nalézt vhodné informace o manažerských systémech řízení jakosti a bezpečnosti potravinářských a farmaceutických produktů

Literatura -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

Z:Drobník J. a kol. Mezinárodní pravidla pro práci v chemických a biologických laboratořích, Karolinum Praha 1995,8071840599

Z:Šilhánková L. Hygiena mikrobiálních výrob, VŠCHT Praha 1997, 807080274X

Z:Sprenger R. A.: Hygiena potravin pro středně pokročilé, Qualifood Šumperk 2003, 1-904544.19-3

D:Wareing P.: HACCP: A toolkit for Implementation, RSC Publishing, 2010,978-1-84973-208-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

1. Bezpečnost práce v různých typech mikrobiologických laboratoří; požadavky na vybavení laboratoře.

2. Správná laboratorní praxe, proces akreditace mikrobiologických laboratoří

3. Výskyt patogenních organismů a mykotoxinů v potravinách a vodě.

4. Možnosti průkazu a stanovení patogenních a indikátorových organismů.

5. Dezinfekční prostředky v biotechnologiích; stanovení povrchové hygieny, stanovení mikroorganismů ve vzduchu.

6. Omezování kontaminace - sterilizace, mrazení, ozařování a další techniky.

7. Chemická anabióza - využití konzervačních látek.

8. Prediktivní mikrobiologie

9. Konstrukce ideálního závodu, procesní hygiena.

10. Zavádění a dodržování pravidel systému HACCP.

11. Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

12. Dodržování iso-norem řady 9000; 22 000 a dalších.

13. Pravidla práce s geneticky modifikovanými organismy.

14. Legislativa EU a dalších států v potravinářství a farmaceutickém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

Mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha