PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Computer Algebra System Maple - AB413005
Anglický název: Computer Algebra System Maple
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/p1/pas/pas_maple.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : B413005, N413010, N413010A
Je záměnnost pro: B413005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s prostředím systému Maple, jednoho z matematických softwarů pro inženýry. Základní příkazy a programovací struktury se procvičují na aplikačních příkladech z matematiky, fyziky a chemického inženýrství.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Znalost základních příkazů systému Maple.

Jednoduché programování v systému Maple.

Schopnost používat systém Maple pro řešení komplexnějších úloh - praktické úlohy z fyziky, matematiky a chemického inženýrství.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

D: R.B.Israel: Calculus the Maple way. Addison-Wesley Pub. Ltd., 1996

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/mat/PAS/Kurs.html

http://web.vscht.cz/~nemcovaj/PAS/Materialy.html

http://www.maplesoft.com/support/training/

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Metody výuky -

Cvičení.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod, úpravy výrazů

2. Funkce, grafy funkcí, křivky

3. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy

4. Animace

5. Limity, derivace

6. Integrály

7. Rovnice, nerovnice

8. Lineární algebra (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic)

9. Obyčejné diferenciální rovnice

10. Programování

11. Aplikační příklady

12. Čtení dat ze souboru

13. Zápis dat do souboru

14. Závěrečný test

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Vstupní požadavky -

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika A vyučovaném na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (07.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Borská Lucie (06.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Práce na individuálním projektu 0.8 23
Účast na seminářích 0.8 23
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha