PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Computer Algebra System Maple - AB413005
Anglický název: Computer Algebra System Maple
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/p1/pas/pas_maple.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : B413005, N413010, N413010A
Je záměnnost pro: B413005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět seznamuje studenty s prostředím systému Maple, jednoho z matematických softwarů pro inženýry. Základní příkazy a programovací struktury se procvičují na aplikačních příkladech z matematiky, fyziky a chemického inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Znalost základních příkazů systému Maple.

Jednoduché programování v systému Maple.

Schopnost používat systém Maple pro řešení komplexnějších úloh - praktické úlohy z fyziky, matematiky a chemického inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

D: R.B.Israel: Calculus the Maple way. Addison-Wesley Pub. Ltd., 1996

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

http://www.vscht.cz/mat/PAS/Kurs.html

http://web.vscht.cz/~nemcovaj/PAS/Materialy.html

http://www.maplesoft.com/support/training/

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Úvod, úpravy výrazů

2. Funkce, grafy funkcí, křivky

3. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy

4. Animace

5. Limity, derivace

6. Integrály

7. Rovnice, nerovnice

8. Lineární algebra (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic)

9. Obyčejné diferenciální rovnice

10. Programování

11. Aplikační příklady

12. Čtení dat ze souboru

13. Zápis dat do souboru

14. Závěrečný test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (07.05.2019)

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika A vyučovaném na VŠCHT.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (06.05.2019)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Práce na individuálním projektu 0.8 23
Účast na seminářích 0.8 23
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha