PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačový algebraický systém Maple - B413005
Anglický název: Computer Algebra System Maple
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 87 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : AB413005, N413010, N413010A
Je záměnnost pro: AB413005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s prostředím systému Maple, jednoho z matematických softwarů pro inženýry. Základní příkazy a programovací struktury se procvičují na aplikačních příkladech z matematiky, fyziky a chemického inženýrství.
Poslední úprava: NEMCOVAJ (19.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Znalost základních příkazů systému Maple.

Jednoduché programování v systému Maple.

Schopnost používat systém Maple pro řešení komplexnějších úloh - praktické úlohy z fyziky, matematiky a chemického inženýrství.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=182

http://www.maplesoft.com/support/training/

Poslední úprava: Červená Lenka (28.06.2024)
Metody výuky -

Cvičení.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, úpravy výrazů

2. Rovnice, nerovnice

3. Lineární algebra (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic)

4. Funkce, grafy funkcí

5. Křivky, grafy funkcí dvou proměnných, plochy

6. Limity, derivace

7. Integrály

8. Obyčejné diferenciální rovnice

9. Programování 1

10. Programování 2

11. Zápis a čtení dat ze souboru

12. Animace

13. Závěrečný test

Poslední úprava: Červená Lenka (03.07.2024)
Vstupní požadavky -

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika A vyučovaném na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (07.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Borská Lucie (06.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Účast na seminářích 0.9 24
2 / 2 47 / 56
 
VŠCHT Praha