PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -

Basic:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html or newer

Recommended:

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

Poslední úprava: Botek Marek (01.07.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus -

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce, personální činnosti

2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

3. Získávání zaměstnanců

4. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

5. Organizace práce a pracovní podmínky

6. BOZP

7. Řízení pracovního výkonu

8. Hodnocení zaměstnanců

9. Motivace zaměstnanců

10. Odměňování zaměstnanců

11. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

12. Péče o zaměstnance

13. Komunikace se zaměstnanci

14. Práce s odcházejícími zaměstnanci

Poslední úprava: Botek Marek (21.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

1. Aktivní účast na výuce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
 
VŠCHT Praha