PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B501003
Literatura -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (01.07.2021)

Basic:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html or newer

Recommended:

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

1. Aktivní účast na výuce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů

Sylabus -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce

2. Personální činnosti, role HR útvaru a vedoucího zaměstnance

3. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

4. Získávání zaměstnanců

5. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

6. Organizace práce a pracovní podmínky

7. BOZP

8. Řízení pracovního výkonu

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. Řízení kariéry

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

 
VŠCHT Praha