PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Řízení lidských zdrojů - B501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z:

1. Koubek, J. (2015) Řízení lidských zdrojů. Základ moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 399 s.

2. Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

3. Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

D:

1. Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed.

KoganPage, 440 p.

https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

2. ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan

Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

3. Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-

management-10e-gary-dessler-d18780382.html

4. Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p.

https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Poslední úprava: Botek Marek (12.07.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce; personální činnosti

2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

3. Získávání zaměstnanců

4. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

5. Organizace práce a pracovní podmínky

6. BOZP

7. Hodnocení zaměstnanců

8. Řízení pracovního výkonu

9. Pracovní motivace

10. Odměňování zaměstnanců

11. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

12. Péče o zaměstnance

13. Komunikace se zaměstnanci

14. Práce s odcházejícími zaměstnanci

Poslední úprava: Botek Marek (12.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

Poslední úprava: Botek Marek (08.11.2023)
 
VŠCHT Praha