PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Logistics - AB501005
Anglický název: Logistics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Je záměnnost pro: B501005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Introduction, logistics in contexts

2. Objectives of logistics, logistics chains, integrated logistics, scientific fundamentals

3. Methods in logistics: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, lean management

4. Inventory management, inventory models

5. Logistics centres, Cross-Docking, ISO containers, slip sheets

6. Information technologies in logistics, EDI, barcodes, RFID, Smart Containers

7. Transportation in logistics, multimodal and intermodal transport in Europe and overseas, influences of EU, TEN-T, CEF

8. International logistics, factors, trade blocks, INCOTERMS, LPI; case study

9. Cooperation mechanisms in logistics, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Logistics chain security: legislation, international organizations and initiatives, shipping container screening

11. Reverse logistics, waste recycling

12. Introduction to Smart Cities, definition, assessment, best practices

13. City logistics, last mile, Gateway, new trends

14. New last mile, B2B and B2C segments analysis, online sale channels

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

 
VŠCHT Praha