PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Logistika - B501005
Anglický název: Logistics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:40 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Záměnnost : AB501005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Gros Ivan, Barančík Ivan, Čujan Zdeněk: Velká kniha logistiky. 2016. VŠCHT. ISBN 978-80-7080-952-5

D: Christopher, P. Logistics and Supply Chain Management. 5th ed. Pearson FT, 2016.

D: Murphy, P.R., Knemeyer, A.M. Contemporary Logistics. 11th. ed. Pearson, 2014

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvodní hodina: časový plán, organizace výuky, hodnocení, seznámení s pojmem logistika, vývoj logistiky

2. Definice logistiky, základní termíny, cíle, logistický řetězec, integrovaná logistika, vědní základy logistiky

3. Logistické technologie: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, vliv štíhlé výroby

4. Zásoby, role zásob v logistice, modely zásob, ABC a XYZ analýza

5. Logistická centra, Cross-Docking, ISO kontejnery, palety, slip sheets

6. Informační technologie v logistice, EDI, automatická identifikace zboží, čárové kódy, RFID, Smart Containers

7. Doprava v logistice, multimodální a intermodální doprava v Evropě a ve světě, role EU, TEN-T a CEF

8. Mezinárodní logistika, faktory, obchodní bloky, INCOTERMS, LPI, případová studie: Čína

9. Spolupráce v logistice, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Bezpečnost logistických řetězců: legislativa, mezinárodní organizace a iniciativy, screening námořních kontejnerů

11. Reverzní logistika, recyklace

12. Úvod do problematiky Smart Cities, definice, hodnocení, best practices

13. City logistika, poslední míle, Gateway, nové trendy

14. Nová poslední míle, analýza B2B a B2C segmentu, vliv online prodeje

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

písemný test

 
VŠCHT Praha