PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychology for Managers - AB501008
Anglický název: Psychology for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: Aamodt, M. G. (2015). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

R: Cooper, C. (2010). Individual Differences and Personality (3rd ed.). New York: Oxford University Press.

R: Fiske, S.T., Gilbert, D.T., Lindzey, G. (2010). Handbook of Social Psychology. Wiley: London.

R: Riggio, R. E. (2012). Introduction to Industrial/Organizational Psychology (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

A: Bass, B. M. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). New York: Free Press.

A: Frager, R., & Fadiman, J. (2013). Personality and Personal Growth (7th ed.). Boston, MA: Pearson Academic.

A: Forsyth, D. R. (2013). Group Dynamics (6th ed.). Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.

A: Staw, B. M. (2004). Psychological Dimensions of Organizational Behavior (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (10.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to psychology, applied disciplines, managerial psychology

2. Methods of psychology for managers - observation, interview, personality and performance tests, creativity, intelligence

3. Manager's personality and its diagnostics

4. Social group and group phenomena, work teams and team roles

5. Verbal communication

6. Non-verbal communication

7. Deceptive communication and its identification

8. Conflicts and their solutions

9. Negotiation - strategies and types

10. Attitudes and their influencing

11. Motivation and motivational theories

12. Detection of corporate fraud and managerial psychopathology (dark triad)

13. Stress, psychohygiene and workload, coping strategies

14. Negative phenomena in the workplace - aggression, mobbing, bossing

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (13.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

active participation in seminars with at least 70% attendance

oral exam

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (10.12.2021)
 
VŠCHT Praha