PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Information Systems - AB501011
Anglický název: Information Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Z: BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

D: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

seminar works, written exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Basic terms from field of information systems

2. Information system architectures

3. Basic types of software application for information systems and possibilities of acquiring information system.

4. Behavioral methods of business process description and text description of business processes.

5. Basics of business process modeling using Business Process model and Notation (BPMN).

6. Business process effectivity measurement.

7. Description of functional requirements on software application using basics elements of Use Case diagram from Unified Modeling Language (UML) and basic description of scenarios (use cases).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

seminar works, written exam

 
VŠCHT Praha