PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informační systémy a projektování - B501011
Anglický název: Information Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

D: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (12.09.2023)

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Přednášky a na ně tematicky navazující cvičení probíhají každý 2. týden.

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů

2. Architektury informačních systémů

3. Základní typy softwarových aplikací pro informační systémy a způsoby pořízení informačního systému.

4. Behaviorální vyjádření podnikových procesů a jejich textový popis.

5. Základy modelování podnikových procesů pomocí standardu Business Process Model and Notation (BPMN)

6. Měření efektivity podnikových procesů

7. Specifikace funkčních požadavků na software pomocí základních prvků diagramu případů užití z Unified Modeling Language (UML) a základní popis scénářů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (12.09.2023)

seminární práce, písemná a ústní zkouška

 
VŠCHT Praha