PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Coordination Chemistry - AM101003
Anglický název: Coordination Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Záměnnost : S101011
Je záměnnost pro: M101003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The subject focuses on the importance of transition metals for the composition and properties of molecules. It gives an overview of the approaches used to describe coordinating compounds, it deals with the properties of the metal and the ligand that are critical to the formation of complexes and what determines their properties (reactivity, interaction with IR and UV-Vis radiation, magnetic behavior, biological activity).
Poslední úprava: Hoskovcová Irena (21.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able:

to use basic terms of coordination chemistry

to differentiate viewpionts of CFT, LFT and MO theories, to know their benefits and usability limits

to explain the typical properties of coordinating compounds with help of a suitable model

They will be able to use the concepts necessary for the study of primary literature and monographs.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (21.02.2018)
Literatura - angličtina

J. Ribas Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31802-5

Y. Jean: Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes, OxfordUP, 2005, ISBN: 0-19-853093-5

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe:Inorganic Chemistry, 4th Ed., Pearson Edu. 2012, ISBN-13: 978-0273742753, ISBN-10: 0273742752

G. A. Lawrence: Introduction to Coordination Chemistry, Wiley 2010, ISBN: 978-0-470-51930-1, 978-0-470-51931-8

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (20.02.2018)
Studijní opory - angličtina

e-learning: FCHT -> Ústav anorganické chemie -> Koordinační chemie

At that place slides from lectures in English are available.

https://uach.vscht.cz/vyuka/magisterske-studium

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-magisterske-koordch.html

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (21.02.2018)
Sylabus - angličtina

1. History of coordination chemistry

2. Crystal Field Theory, Ligand Field Theory.

3. Molecular orbitals in coordination compounds.

4. Coordination polyhedra, fluxionality. Continuous symmetry concept..

5. Isomerism. Description ad determination of the absolute configuration.

6. Stability of coordination compounds, mechanisms of ligand substitution.

7. Ligands and their classification: nature of donor atoms, bonding possibilities. Chelates.

8. Metal - ligand interaction from the Lewis acid-base theory’s point of view.

9. Allyl complexes, metallocenes, cyclic ligands, template effect.

10. Polynuclear complexes, clusters.

11. Changes of ligand properties and reactivity after coordination to a metal centre.

12. Spectroscopy of coordination compounds. Photochemical reactions.

13. Magnetic properties of coordination compounds. Molecular magnets.

14. Electron transfer mechanisms.

Poslední úprava: Kubová Petra (28.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Each week a homework is given to the topic being discussed. In order to become eligible for classification each student has to work it out at least 7 times. The final exam is oral.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha