PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Coordination Chemistry - S101011
Anglický název: Coordination Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM101003
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Záměnnost : N101011
Je záměnnost pro: AM101003, N101011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The course focuses on the importance of transition metals for the construction and properties of molecules. It provides an overview of the approaches used to describe coordination compounds, deals with what properties of the metal and ligand are crucial for the formation of complexes and what determines their properties (reactivity, interaction with IR and UV-Vis radiation, magnetic behavior, biological activity).
Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Use the basic coordination chemistry notions

Distinguish access CFT, LFT and MO theory, know their advantages and applicability limits

Explain the typical properties of coordination compounds using an appropriate model

Understand the primary literature and monographs.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Literatura - angličtina

R: J. Ribas Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31802-5

A: Y. Jean: Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes, OxfordUP, 2005, ISBN: 0-19-853093-5

A: selected chapters in inorganic chemistry textbooks (Housecroft-Sharpe, Cotton-Wilkinson, Jolly, Wulfsberg, Greenwood-Earnshaw)

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Studijní opory - angličtina

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=128

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Every week a task related to actual topic is given. To obtain the assesment, students should have to at least 7 times work out these tasks.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Sylabus - angličtina

1. History of coordination chemistry

2. Crystal Field Theory, Ligand Field Theory.

3. Molecular orbitals in coordination compounds.

4. Coordination polyhedra, fluxionality. Continuous symmetry concept..

5. Isomerism. Description ad determination of the absolute configuration.

6. Stability of coordination compounds, mechanisms of ligand substitution.

7. Ligands and their classification: nature of donor atoms, bonding possibilities. Chelates.

8. Metal - ligand interaction from the Lewis acid-base theory’s point of view.

9. Allyl complexes, metallocenes, cyclic ligands, template effect.

10. Polynuclear complexes, clusters.

11. Changes of ligand properties and reactivity after coordination to a metal centre.

12. Spectroscopy of coordination compounds. Photochemical reactions.

13. Magnetic properties of coordination compounds. Molecular magnets.

14. Electron transfer mechanisms.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Inorganic chemistry, organic chemistry

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Assessment (see: study control). An oral exam, duration cca 45 min.

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (08.08.2018)
 
VŠCHT Praha